หน้าหลัก » ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต  (2 ตำแหน่ง)

ครูและบุคลากรทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ครูวิทยาศาสตร์ ป.4

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร สสวท.ฉบับปรับปรุงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • ไม่อยู่ในระหว่างรอเรียกบรรจุเป็นข้าราชการครู