หน้าหลัก » ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต  (2 ตำแหน่ง)

ครูและบุคลากรทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

โค้ชสอนว่ายน้ำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- โค้ชฝึกนักกีฬาว่ายน้ำ,นำทีมว่ายน้ำของโรงเรียน,ส่งนักกีฬาแข่งขัน

- สอนว่ายน้ำได้ทุกระดับ อนุบาล ประถม มัธยม

คุณสมบัติ

- อายุ 30 ปี ขึ้นไป เพศ ชายหรือหญิง

- มีประสบการณ์ในการนำทีมว่่ายน้ำเข้าแข่งขัน

- สอนว่ายน้ำได้ทุกระดับ

- ดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำเป็น

- ช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้นได้