หน้าหลัก » ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน

ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน  (3 ตำแหน่ง)

ครูและบุคลากรทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ครูคณิตศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- สอนวิชาคณิตศาสตร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์

2.มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

English teacher

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Primary English teacher ,20 teaching periods  Huahin campus

7.30-1600 , Monday - Friday

คุณสมบัติ

Native English speaking teacher (NES teacher)

General BA degree is required

Teaching experience is prefered