หน้าหลัก » ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน

ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน  (3 ตำแหน่ง)

ครูและบุคลากรทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

ครูภาษาไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- สอนวิชาภาษาไทย 

-ครูประจำชั้น
 

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ด้านการสอน

2.วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทย

3.มีประสบการณ์ด้านการสอน

4.ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์

 

English teacher

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Primary English teacher ,20 teaching periods  Huahin campus

7.30-1600 , Monday - Friday

คุณสมบัติ

Native English speaking teacher (NES teacher)

General BA degree is required

Teaching experience is prefered