หน้าหลัก » ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว  (3 ตำแหน่ง)

ครูและบุคลากรทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

พนักงานขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน

คุณสมบัติ

1. มีใบขับขี่รถยนต์

2. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 1 ปี

 

พนักงานขับรถร่วม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขับรถรับ-ส่ง นักเรียน

วิ่ง 3 รอบ เช้า บ่าย เย็น

 

คุณสมบัติ

1. เป็นเจ้าของรถเอง

2. มีใบขับขี่รถยนต์

3. มีประสบการณ์