ยินดีต้อนรับ
กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเป็นโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี มุ่งจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้วิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และความรู้ความเข้าใจด้าน ICT คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสาร และการร่วมมือกันทำงาน เข้าไปในหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่สังคมโลกและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
ผลงานวิชาการ & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
January 10, 2017
BYIS field trip May 2016..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
May 17, 2019
ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประจำปี 2562..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
June 21, 2019
..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
June 19, 2018
Some of our students from Secondary 4 to Secondary 6 joined an internation..
ข่าวสาร & กิจกรรม
โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด
May 30, 2019
Students in Year 2 had an amazing experience brought to us by SCA Thailand ..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
June 17, 2019
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้จัดกิจกรรมทำบุญต..
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
July 5, 2019
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน
February 22, 2019
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ อ.2..
VIDEO PRESENTATION
ได้รับการรับรองจาก :
ที่อยู่ในเครือของเรา :

Beaconhouse School System
Beaconhouse Newlands
BNU
Concordia Colleges
The Early Years
The Educators
Beaconhouse Oman
The Beaconhouse Times
Beaconhouse Malaysia
A Project of Beaconhouse
© BYS All Rights Reserved.